Certyfikaty

CERTYFIKATY

EN ISO 9001:2008

Certyfikat zaświadczający stosowanie systemu zarządzania zgodnie z normą - Wykonawstwo w zakresie inżynierii środowiska, obiektów hydrotechnicznych, budownictwa ogólnego, energetycznego, technologii bezwykopowych oraz budownictwa drogowo-mostowego i kolejowego.

PN-N-18001:2004

Certyfikat zaświadczający stosowanie systemu zarządzania zgodnie z normą - Wykonawstwo w zakresie inżynierii środowiska, obiektów hydrotechnicznych, budownictwa ogólnego, energetycznego, technologii bezwykopowych oraz budownictwa drogowo-mostowego i kolejowego.