Budowa kolektora Lindego BIS

portfolio image

Budowa kolektora Lindego BIS

Napisano dnia: 20-08-2018

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawa S.A. została podpisana umowa na realizację kolektora tranzytowo-retencyjnego Lindego Bis. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm MOLEWSKI Sp. z o.o. oraz MCC S.A.

 

Budowa kolektora Lindego BIS jest jednym z zadań realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie  w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”.

 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa kanału grawitacyjnego wraz z infrastrukturą towarzysząca. Zamówienie będzie realizowane na podstawie „Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robot inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę" - potocznie nazywanych „żółtym Fidic’iem”.

 

Wartość zadania stanowi niespełna 76 milionów 400 tysięcy złotych brutto. Termin realizacji zgodnie z umową  wynosi 37 miesięcy.

 

W ramach realizacji inwestycji w ciągu ulic: Conrada, Wólczyńska i Nocznickiego powstanie kolektor grawitacyjny o łącznej długości niespełna 3,8 tys. metrów łączący istniejący kolektor Lindego z kolektorami Burakowskimi. Średnica wewnętrzna rurociągu wynosi minimum 2000mm, przy czym, na odcinku pod stacją I linii metra A23 Młociny tj. w rejonie skrzyżowania ulic Nocznickiego i Kasprowicza, przewiduje się rozdział kolektora na co najmniej dwie równoległe nitki o minimalnej średnicy wewnętrznej 1000mm każda.

 

Do budowy kolektora Lindego Bis przewidziano wykorzystanie technologii bezwykopowej tzw. mikrotunelingu. Wykorzystanie tej innowacyjnej technologii z całą pewności pozwoli na szybką i sprawną realizację budowy infrastruktury podziemnej w lokalizacji, gdzie klasyczne metody mogłyby okazać się zawodne ze względu na prowadzenie prac w intensywnie zurbanizowanym terenie, trudne warunki geotechniczne. Budowa rurociągów w technologii mikrotunelingu ograniczy do niezbędnego minimum ilości robót ziemnych i pozwoli na zminimalizowanie ograniczeń w ruchu lokalnym. Dzięki temu realizacja inwestycji stanie się mniej uciążliwa dla mieszkańców, przy jednoczesnym zmniejszeniu do minimum oddziaływania na środowisko.


Powrót