Budowa kolektora Lindego BIS

portfolio image

Budowa kolektora Lindego BIS

Napisano dnia: 17-10-2018

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawa S.A. została podpisana umowa 
na realizację kolektora tranzytowo-retencyjnego Lindego Bis. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm Molewski Sp. z o.o. & MCC S.A.

 

Budowa kolektora Lindego BIS jest jednym z zadań realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie  w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ściekow w Warszawie – Faza VI”.

 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa kanału grawitacyjnego wraz z infrastrukturą towarzysząca. Zamówienie będzie realizowane na podstawie „Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz Robot inżynieryjnych 
i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę" - potocznie nazywanych „żółtym Fidic’iem”.

 

Wartość zadania stanowi niespełna 76 milionów 400 tysięcy złotych brutto. Termin realizacji zgodnie z umową  wynosi 37 miesięcy.

 

W ramach realizacji inwestycji w ciągu ulic: Conrada, Wólczyńska i Nocznickiego powstanie kolektor grawitacyjny o łącznej długości niespełna 3,8 tys. metrów łączący istniejący kolektor Lindego 
z kolektorami Burakowskimi. Średnica wewnętrzna rurociągu wynosi minimum 2000mm, przy czym, 
na odcinku pod stacją I linii metra A23 Młociny tj. w rejonie skrzyżowania ulic Nocznickiego i Kasprowicza, przewiduje się rozdział kolektora na co najmniej dwie równoległe nitki o minimalnej średnicy wewnętrznej 1000mm każda.

  

Do budowy kolektora Lindego Bis przewidziano wykorzystanie technologii bezwykopowej 
tzw. mikrotunelingu. Wykorzystanie tej innowacyjnej technologii z całą pewności pozwoli na szybką 
i sprawną realizację budowy infrastruktury podziemnej w lokalizacji, gdzie klasyczne metody mogłyby okazać się zawodne ze względu na prowadzenie prac w intensywnie zurbanizowanym terenie, trudne warunki geotechniczne. Budowa rurociągów w technologii mikrotunelingu ograniczy do niezbędnego minimum ilości robót ziemnych i pozwoli na zminimalizowanie ograniczeń w ruchu lokalnym. Dzięki temu realizacja inwestycji stanie się mniej uciążliwa dla mieszkańców, przy jednoczesnym zmniejszeniu do minimum oddziaływania na środowisko.


Powrót