Budowa łącznika Przemysłowa - Kleczewska w Koninie - podpisanie umowy!

portfolio image

Budowa łącznika Przemysłowa - Kleczewska w Koninie - podpisanie umowy!

Napisano dnia: 29-12-2015

 

 

 

22 grudnia 2015r. została podpisana umowa na zadanie pn.: Budowa drogi - łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie pomiędzy Miastem Konin a konsorcjum w składzie MOLEWSKI Sp. z o.o. i Invest Development Sp. z o.o.

 

Projekt przewiduje budowę drogi, która od strony Kleczewskiej zacznie się tuż przed granicą miasta z Posadą, a z ulicą Przemysłową połączy się w dwóch miejscach: na wysokości FUGO i w Malińcu. W większości będzie ona biegła po linii obecnej ulicy Brunatnej (odcinek C-B-D na załączonej mapce). Dodatkowo kilkaset metrów na wschód od ulicy Kleczewskiej powstaną trzy drogi dojazdowe do działek wydzielonych dla potencjalnych inwestorów.

 

Przedmiot zadania obejmuje w szczególności roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie, w tym wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu, budowę drogi, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przebudowę kabla telekomunikacyjnego, budowę kanału technologicznego wraz ze studzienkami kontrolnymi, zabezpieczenie gazociągu, budowę placu manewrowego, rozbiórkę i ustawienie ogrodzenia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie zieleni.

 


Powrót