Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żaganiu - podpisanie umowy!

portfolio image

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żaganiu - podpisanie umowy!

Napisano dnia: 01-03-2016

 

 

 

16.02.2016r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. a konsorcjum: MOLEWSKI Sp. z o.o. i MOLEWSKI S.A. na zadanie pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żaganiu.

 

Przedmiot umowy obejmuje:

- modernizację technologii uzdatniania wody wg następującego schematu: studnie głębinowe, otwarty układ napowietrzania z zastosowaniem aeratorów kaskadowych, jednostopniowa filtracja ciśnieniowa (5 filtrów ciśnieniowych o średnicy 3m, z zaworami hydraulicznymi i wypukłą dennicą), zbiornik wody uzdatnionej, pompownia sieciowa;

- budowę budynku dozowni węglanu sodu wraz z urządzeniami i instalacją technologiczną;

- budowę zbiornika wody czystej o pojemności V = 1000 m3;

- instalację monitoringu oraz sterowania stacją uzdatniania wody;

- roboty remontowo - budowlane związane z przeprowadzeniem remontu kompleksu budynków stacji uzdatniania wody wraz z przeprowadzeniem robót związanych z zagospodarowaniem terenu;

- dostawę i montaż automatycznej paczkowarki do wody.


Powrót