Podpisanie umowy na na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

portfolio image

Podpisanie umowy na na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Napisano dnia: 14-05-2018

W dniu 17 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Malborka została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.” Generalnym Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm MCC S.A. (Lider) & MOLEWSKi Sp. z o.o. (Partner). Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kolektora deszczowego w średnicach 1400mm, 1600mm z wykorzystaniem m. in. technologii mikrotunelingu oraz budowa ziemnego zbiornika retencyjnego i pozostałeroboty towarzyszące. Wartość inwestycji wynosi niespełna 12 mln zł, natomiast termin realizacji ustalono na dzień 31 października 2019 roku.


Powrót