Podpisanie umowy na realizację publicznego zadania inwestycyjnego pn. Uregulowanie stosunków wodnych w zlewni rowu melioracyjnego W-15 na terenie Gminy Wronki

portfolio image

Podpisanie umowy na realizację publicznego zadania inwestycyjnego pn. Uregulowanie stosunków wodnych w zlewni rowu melioracyjnego W-15 na terenie Gminy Wronki

Napisano dnia: 09-05-2018

W dniu 14 grudnia 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki została podpisana umowa na realizację publicznego zadania inwestycyjnego pn. „Uregulowanie stosunków wodnych w zlewni rowu melioracyjnego W-15 na terenie Gminy Wronki”

Realizowana inwestycja staraniem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Pana Mirosława Wieczora, z inspiracji mieszkańców, przedsiębiorców oraz Rady Miasta i Gminy Wronki, została zaprojektowana przez firmę Środowisko Bartłomiej Szendoł  z siedzibą w Bielsko-Białej, zaś jej generalnym wykonawcą jest Konsorcjum firm Molewski Sp. z o.o. Lider z siedzibą w Włocławku & MCC S.A. Partner z siedzibą w Chodczu. Przedmiotem inwestycji jest wykonaniu zarurowania rowu W-15 w miejscowości Wronki z wykorzystaniem nowatorskich metod bezwykopowych tzw. mikrotunelingu. Niniejsza inwestycja polega na przebudowie urządzeń melioracji wodnych rowu W-15 zlokalizowanego w terenie zurbanizowanym.  Inwestycja będzie kosztowała niespełna 5,5 mln PLN i finansowana jest z budżetu Miasta i Gminy Wronki.

Wykorzystanie innowacyjnej technologii, jaką jest mikrotuneling, z całą pewnością pozwoli na szybką i sprawną realizację rozbudowy infrastruktury podziemnej w lokalizacji, gdzie klasyczne metody mogłyby okazać się zawodne ze względu na prowadzenie prac w intensywnie zurbanizowanym terenie, trudne warunki geotechniczne czy wymogi przepisów ochrony środowiska. Budowa rurociągów w technologii mikrotunelingu ograniczy do niezbędnego minimum ilości robót ziemnych i pozwoli na zminimalizowanie ograniczeń w ruchu lokalnym. Dzięki temu realizacja inwestycji będzie mniej uciążliwa dla mieszkańców, przy jednoczesnym zmniejszeniu do minimum oddziaływania na środowisko.


Powrót