Przebudowa drogi gminnej Chodecz-Łakno nr 191326C i drogi gminnej Nr 191327C Gawin-Łanięta-Granica Gminy Chodecz-Przedecz w miejscowości Łanięta, Gmina Chodecz

portfolio image

Przebudowa drogi gminnej Chodecz-Łakno nr 191326C i drogi gminnej Nr 191327C Gawin-Łanięta-Granica Gminy Chodecz-Przedecz w miejscowości Łanięta, Gmina Chodecz

Napisano dnia: 20-06-2018

 „Przebudowa drogi gminnej Chodecz-Łakno nr 191326C i drogi gminnej

Nr 191327C Gawin-Łanięta-Granica Gminy Chodecz-Przedecz w miejscowości Łanięta, Gmina Chodecz”

 

  Droga składa się z dwóch odcinków.

Odcinek 1:

   Przebudowa obecnego odcinka drogi od Chodcza do Łakna stworzy strategiczny ciąg

    komunikacyjny dla Gminy Chodecz. Znacznie skróci drogę dla użytkowników, odciąży

    drogę wojewódzką Nr 269 i drogę powiatową Nr 2914C Lubraniec – Boniewo-Cetty.

 

    Droga gminna obecnie posiada nawierzchnię tłuczniowo-żwirową. Na pochyleniach ok. 6%

   droga utwardzona jest brukowcem. Sąsiedztwo drogi stanowią pola i las. Do gospodarstw

    rolny prowadzą drogi dojazdowe o utwardzonych tłuczniem zjazdach.

 

    Przebudowa  drogi polega na:

   

- wykonaniu konstrukcji drogi przystosowanej do klasy obciążeń KR1 o warstwie ścieralnej i

  wiążącej z  betonu asfaltowego wraz z 7 mijankami

- wykonaniu na dł. 185m chodnika szer.1,5m ( odsuniętego od jezdni o 1m)) z przejściem dla

   pieszych

- wykonanie dwóch peronów autobusowych dla przystanku autobusowego wraz z wiatami

  autobusowymi szer. 2m

- wykonaniu wzmocnień podłoża z destruktu betonowego pasa jezdnego na odcinkach o

  pochyleniach 6%  z  wykorzystaniem istniejącej podbudowy z brukowca

 

- wykonaniu bitumicznych zjazdów na podbudowie tłuczniowej

- utwardzeniu poboczy  kruszywa kamiennego ( pobocza szer. 0,75m utwardzone kruszywem

   0/31,5mm  na szer. 0,5m),

- wykonaniu elementów odwodnieniowych (ścieki krawężnikowe trójkątne)

- przebudowa przepustów betonowych pod drogą

- udrożnieniu i oczyszczeniu rowów wraz z ich korektą skarp

-oznakowanie drogi poziome i pionowe wraz z barierami energochłonnymi i znakami

  aktywnymi na przejściu   dla pieszych

Odcinek 2:

 

Przebudowa  drogi  Nr 191327 od Gawina do granicy gminy stworzy bardzo ważny ciąg

    komunikacyjny dla tego regionu. Wraz z drogą bitumiczną Strzygi-Łania - Łanięta oraz

    nowo projektowaną drogą gminną Nr 191326 Chodecz – Łakno   stworzy strategiczny ciąg

    drogowy. Połączy Chodecz z drogą powiatową Nr 2914C Lubraniec-Boniwo-Cetty.

    Odciąży drogę  wojewódzką Nr 269 Szczerkowo – Kowal.Połączy miejscowości Gawin,

    Łania i  Łanięta oraz udrożni ruch z Gminą Przedecz w miejscowości Dziewczopole.

    Droga gminna obecnie posiada nawierzchnię tłuczniowo-żwirową. Jest kręta.

    Sąsiedztwo drogi stanowią pola i  gospodarstwa rolne.  

   

    Przebudowa  drogi polega na:

   

- wykonaniu konstrukcji drogi przystosowanej do klasy obciążeń KR1 o warstwie ścieralnej i

  wiążącej z  betonu asfaltowego wraz z 5 mijankami

- wykonaniu  peronu szer. 2m  dla przystanku autobusowego wraz z wiatą   autobusową 

- wykonaniu bitumicznych zjazdów na podbudowie tłuczniowej

- utwardzeniu poboczy  kruszywa kamiennego ( pobocza szer. 0,75m utwardzone kruszywem

   0/31,5mm  na szer. 0,5m),

- przebudowa przepustów betonowych pod drogą

- udrożnieniu i oczyszczenie  rowów wraz z ich korektą skarp  na dł.1550 m str.lewa i na

  dł. 2005m str. prawa

-oznakowanie drogi poziome ( dla przystanku autobusowego) i pionowe


Powrót