Stadion żużlowy w Łodzi - podpisanie umowy!

portfolio image

Stadion żużlowy w Łodzi - podpisanie umowy!

Napisano dnia: 24-03-2016

 

 

 

Dnia 21 marca br. została podpisana umowa na zadanie p.n. Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi, pomiędzy Miastem Łódź i konsorcjum w składzie: MOLEWSKI Sp. z o.o. i MOLEWSKI S.A.

 

Stadion ma służyć do rozgrywania zawodów w sporcie żużlowym – prowadzenia rozgrywek klubowych na poziomie Ligi Zawodowej/Ekstraligi, szkoleń, a także zawodów motorowych enduro, a także w miarę możliwości organizację imprez masowych, konferencji i rozgrywania zawodów motorowych innych niż żużel.

 

Projektowany stadion powinien zawierać tor żużlowy o dł. toru 300-330m, park maszyn oraz zaplecze sportowe, budynek obsługi, trybuny zlokalizowane dookoła toru żużlowego z dostępem dla widzów do obiektów gastronomicznych i toalet, boisko wewnątrz toru żużlowego z przeznaczeniem do zawodów enduro oraz strefę wozów transmisyjnych.

 

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach.

Etap 1 obejmował będzie m.in.:

- zaprojektowanie, wybudowanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stadionu żużlowego na łączną ilość miejsc na zadaszonych trybunach min. 10 000 miejsc;

- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej;

- wybudowanie wszystkich sieci zewnętrznych i wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania;

- wyposażenie stadionu z dostawą sprzętu;

- uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do pełnego wykonania Umowy oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Etap 2 obejmował będzie m.in.:

- rozbiórkę trybuny zachodniej;

- wykonanie ciągów komunikacyjnych i parkingów;

- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi obiektami lub zagospodarowaniem obiektu.

 

Inwestycja ta jest ważna dla Miasta Łódź, szczególnie dla wielbicieli „czarnego sportu”, czego potwierdzeniem jest duże zainteresowanie medialne, jakim cieszyło się ogłoszenie wyników przetargu na ww. zadanie oraz uroczystość podpisania umowy.

 

http://www.dzienniklodzki.pl/sport/zuzel/a/stadion-zuzlowy-w-lodzi-umowa-podpisana,9768449/

http://lodz.eska.pl/poznaj-miasto/umowa-na-budowe-stadionu-zuzlowego-w-lodzi-podpisana-wizualizacje-stadion-orla-lodz-coraz-blizej/107198

http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/lodz-motoarena-stadion-dla-sportow-motorowych-powstanie-w-2017-r-umowa-podpisana,78845.html


Powrót