Zakończenie realizacji w Rawie Mazowieckiej

portfolio image

Zakończenie realizacji w Rawie Mazowieckiej

Napisano dnia: 03-10-2013

Ukończyliśmy realizację projektu pod nazwą "DOKOŃCZENIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI Q=7000 m3/d dla MIASTA RAWA MAZOWIECKA – ETAP II".
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy pracownikom zaangażowanym w ten niezwykle trudny projekt.


Powrót