Sława kanalizacja - podpisanie umowy!

portfolio image

Sława kanalizacja - podpisanie umowy!

Napisano dnia: 26-11-2015

 

 

 

12 listopada br. została podpisana umowa pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Puszcza Zielonka" a MOLEWSKI Sp. z o.o. na zadanie p.n. Wykonanie i uruchomienie pompowni ścieków P600 zlokalizowanej w m. Sławica oraz pompowni ścieków P700 zlokalizowanej w m. Sława wraz z ich posadowieniem i wzmocnieniem gruntu dla inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic", Kontrakt XI – Zlewnia Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie, zadanie 7 – gmina Skoki.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pompowni ścieków wyposażonych w pompy zatapialne oraz zintegrowany agregat prądotwórczy wraz z zagospodarowaniem terenu. W celu posadowienia pompowni podłoże zostanie wzmocnione poprzez wykonanie: betonowych kolumn przemieszczeniowych (S.D.C), nasypów zbrojonych, stalowych ścianek szczelnych (traconych) i cementogruntu technologii jet grounding.


Powrót