Podpisanie umowy - budowa w Białymstoku

portfolio image

Podpisanie umowy - budowa w Białymstoku

Napisano dnia: 30-09-2015

 

 

 

W dniu 22.09.2015r. została podpisana umowa pomiędzy  P.U-.H.-P. "LECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku a konsorcjum w składzie: MOLEWSKI Sp. z o.o., MOLEWSKI S.A. oraz Segi-Eko sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa wiaty i placów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białymstoku.

 

Prace odbywać się będą na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, który realizuje zadania własne gminy Białystok w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych poprzez odzysk surowców wtórnych,  kompostowanie wysegregowanych odpadów bogatych w bioorganikę oraz ich składowanie.

 

W zakres umowy wchodzą prace budowlane i modernizacyjne:

- budowa wiaty na surowce wtórne,

- budowa placów do czasowego magazynowania odpadów i surowców wtórnych wraz z infrastrukturą (m.in. budowa wiaty do czasowego magazynowania rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych, plac do czasowego magazynowania opon oraz plac magazynowy materiałów inertnych na przesypki, modernizacja istniejącego placu do magazynowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz budowa kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej i elektrycznej).


Powrót