Przebudowa kolektora w Łodzi - podpisanie umowy!

portfolio image

Przebudowa kolektora w Łodzi - podpisanie umowy!

Napisano dnia: 15-10-2015

 

 

 

18.09.2015r. została podpisana umowa pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. a konsorcjum: MOLEWSKI Sp. z o.o. i MOLEWSKI S.A. na zadanie pn. Przebudowa Kolektora Ogólnospławnego III w Parku Staromiejskim w Łodzi.

 

Przedmiot umowy obejmuje: likwidację kolektora III wewnątrz krytego koryta rzeki Łódki, budowę nowego odcinka kolektora III poza korytem rz. Łódki, budowę kolektora burzowego, przebudowę przelewu Ł8 do rz. Łódki wraz z jego opomiarowaniem oraz zasilanie punktów pomiarowych w energię elektryczną oraz ich wyposażenie w urządzenia i instalację do przekazu informacji do centralnej Dyspozytorni ZWiK Sp. z o.o. wraz z włączeniem w/w punktów do istniejącego systemu telemechaniki.

 

 


Powrót