Kolejna realizacja we Włocławku - podpisanie umowy!

portfolio image

Kolejna realizacja we Włocławku - podpisanie umowy!

Napisano dnia: 11-06-2015

 

 

W dniu 26.05.2015 roku we Włocławku została podpisana umowa pomiędzy MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku MOLEWSKI Sp. z o.o. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Cienistej (od ul. Wilgi do istniejącej studni w uli. Cienistej) we Włocławku. 

 

 

 

 

Zakres umowy obejmuje :

  1. Wybudowanie kanalizacji tłocznej  z rury PE100 o średnicy 90 mm                -  długości  330,0 mb

  2. Wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej z rury PVC-U o średnicy 200mm    -  długości  100,0 mb

  3. Wybudowanie tłoczni ścieków AWALIFT typ ½ Penta z dwiema pompami 3,0 kW oraz szafą sterownicza  -  1 kpl

Planowany termin zakończenia robót - 31.10.2015 roku.


Powrót