Przebudowa Kolektora F w Płocku - podpisanie umowy!

portfolio image

Przebudowa Kolektora F w Płocku - podpisanie umowy!

Napisano dnia: 27-04-2015

 

 

W dniu 23.04.2015r.została podpisana umowa pomiędzy Wodociągi Płockie Sp. z o.o. a konsorcjum: MOLEWSKI Sp. z o.o. i Blejkan S.A.

 

 

Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową, w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Zakres Robót obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

- modernizacji kolektora  sanitarnego F o wymiarze J 1800/1200 na długości około 113,7 m,

- modernizacji kolektora  sanitarnego F o średnicy Dn 1500 na długości około 153,1m,

- modernizacji kolektora  sanitarnego F o średnicy Dn 1400 na długości około 1532,2 m,

-  modernizacji kolektora  sanitarnego F o średnicy Dn 1200 na długości około 1130,9 m,

- modernizacji kolektora  sanitarnego F o średnicy Dn 800 na długości około 815,1m,

- modernizacji istniejącego uzbrojenia na kolektorze F tj. komory kanalizacyjne (97 szt.), włączenia odgałęzień bocznych.

- zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do sanu pierwotnego (z przed rozpoczęcia Kontraktu).

Odtworzenie terenu należy zaprojektować i wykonać zgodnie z:

                     - Zarządzeniem nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych , gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

                     -Zarządzeniem, nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lipca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego.

 


Powrót