Sławno będzie super turystyczne

portfolio image

Sławno będzie super turystyczne

Napisano dnia: 13-03-2017

W dniu 28 lutego bieżącego roku, w Urzędzie Gminy Sławno w powiecie opoczyńskim została podpisana umowa na realizację przez Konsorcjum naszych firm: Molewski sp. z o.o. i Invest Development sp. z o.o. zadania pod nazwą „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”. Jest to największy projekt turystyczny w województwie łódzkim jaki będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektu przekracza kwotę 10 mln złotych natomiast wartość prac jakie wykona nasze Konsorcjum to 8 858 971,43 złotych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj a niezwykle szeroki zakres prac dotyczyć będzie wykonania całego szeregu obiektów przy GEOPARKU w kamieniołomie Owadów – Brzezinki, gdzie znajdują się skamieniałości sprzed 148 mln lat. Wybudowany zostanie taras widokowy wyrobiska na którym znajdować się będzie olbrzymi odlew ichtiozaura, lunety widokowe, ławeczki, zadaszenie oraz atrakcje dla dzieci. Poniżej skarpy wybudowany będzie budynek, w którym zaplanowano mini salę konferencyjno-wystawienniczą. Dodatkowo całość będzie oświetlona energooszczędnymi lampami LED, ogrodzona i monitorowana. Wszystko dopełnią nasadzenia i odwodnienie terenu. Obiekt ten będzie połączony  ścieżką rowerową z centrum Sławna, które to zostanie gruntownie odmienione poprzez realizację nowych nawierzchni, urządzeń gospodarki wodnej, ciągów spacerowych, nowych założeń zieleni a także obiektów  z zakresu usług rekreacyjnych. Umowę podpisał Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski oraz Tadeusz Muszalski - Prezes Zarządu Invest Development sp. z o.o.  

 


Powrót