Przebudowa ul. K.Wielkiego w Płocku - podpisanie umowy!

portfolio image

Przebudowa ul. K.Wielkiego w Płocku - podpisanie umowy!

Napisano dnia: 26-04-2015

 

 

 

Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku drogi gminnej nr 520023W

 

 

W dniu 24.04.2015r. pomiędzy Gminą Miasto Płock i Wodociągi Płockie Sp. z o.o. a konsorcjum w składzie: MOLEWSKI Sp. z o.o. i Invest Development Sp. z o.o. została podpisana umowa na ww. zadanie.

 

 

Kontrakt obejmuje m.in.: naprawę nawierzchni, budowę i przebudowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę i przebudowę miejsc parkingowych oraz rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną. Zakres przebudowy obejmuje także sieć wodociągową zlokalizowaną w pasie drogowym.

Realizowana inwestycja pozwoli spełnić oczekiwania społeczeństwa i normy stawiane drogom publicznym.


Powrót