Kolejna realizacja w Piotrkowie Trybunalskim

portfolio image

Kolejna realizacja w Piotrkowie Trybunalskim

Napisano dnia: 02-03-2015

 

 

 

W dniu 27 lutego 2015 r. została zawarta Umowa pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Konsorcjum w składzie MOLEWSKI Sp. z o.o., BLEJKAN S.A., INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. w ramach Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, która stanowi część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

 

Z ramienia Inwestora Umowę podpisał Pan Adam Karzewnik, Pełnomocnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ds. Realizacji Projektu (MAO), natomiast Konsorcjum Spółek reprezentował Pan Janusz Kapuściński Dyrektor Pionu Inżynierii Środowiska MOLEWSKI.

 

Powyższa inwestycja dotyczy renowacji kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych – kanał tłoczny. Wartość kontraktu wynosi ok. 24 mln PLN. Planowany czas zakończenia realizacji projektu - maj 2015 r.


Powrót