Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mościskach - podpisanie umowy!

portfolio image

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mościskach - podpisanie umowy!

Napisano dnia: 18-03-2015

 

W dniu 16 marca 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a MOLEWSKI Sp. z o.o.

 

 

W ramach projektowanej modernizacji i rozbudowy istniejącej w TP 101 instalacji oczyszczania ścieków przewiduje się modernizację istniejącej pompowni ścieków oraz zamianę jej funkcji z pompowni końcowej na pompownię główną (wstępną), budowę nowego zbiornika buforowego ścieków deszczowo-roztopowych oraz budowę nowego ciągu oczyszczania ścieków wyposażonego w nowocześniejsze urządzenia tj. o większej efektywności i niskich kosztach eksploatacyjnych. Planuje się również budowę instalacji do mechanicznego odwadniania osadów powstających w procesie oczyszczania w celu zmniejszenia ilości osadów kierowanych do utylizacji. W związku z projektowanymi zmianami istnieje konieczność przebudowy i rozbudowy sieci przewodów kanalizacyjnych oraz przewodów tłocznych ścieków na terenie oczyszczalni. Nowoprojektowana instalacja wyposażona zostanie w system sterowania, co znacznie usprawni obsługę oczyszczalni. Wprowadzone zmiany zagwarantują wysoki standard jakościowy ścieków oczyszczonych oraz pozwolą na większą skuteczność działania oczyszczalni w okresach wzmożonych deszczy.


Powrót