Chojnice - modernizacja oczyszczalni

portfolio image

Chojnice - modernizacja oczyszczalni

Napisano dnia: 20-01-2015

 

Podpisanie umowy na modernizację miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach

 

W dniu 20 stycznia 2015 r. w chojnickim ratuszu została podpisana umowa na "Przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych" w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice".
Dokument został uroczyście podpisany przez Prezesa Wodociągów Miejskich Pana Tomasza Klemanna oraz Pana Marcina Molewskiego - Prezesa Zarządu MOLEWSKI.

 

Kontrakt, którego wartość wynosi prawie 91,5 mln złotych ma na celu zwiększenie przepustowości i sprawności ekologicznej obiektu.

 

Planowany termin realizacji zadania to koniec listopada 2015 roku

 

 


Powrót