Uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

portfolio image

Uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

Napisano dnia: 06-11-2014

 

W dniu 6 listopada 2014 roku odbyło się oficjalne otwarcie Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, związane z zakończeniem kontraktu nr I - "Modernizacja oczyszczalni ścieków" w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim".

 

Podczas tego uroczystego spotkania nastąpiło symboliczne uruchomienie Oczyszczalni Ścieków, a przedstawiciele Inwestora, Eksploatatora i Wykonawców zaprezentowali szczegóły dotyczące tego ogromnego przedsięwzięcia.

Na uroczystości obecni byli Pani Prezes Agata Pawlak-Molewska, Piotr Hamrol oraz Dyrektor kontraktu Janusz Kapuściński, który przedstawił zebranym gościom zakres inwestycji oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.

 

Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić Zakład Oczyszczalni Ścieków, poznać proces technologiczny, a także obejrzeć wystawę fotograficzną "Oczyszczalnia kiedyś i dziś" oraz makietę przedstawiającą schemat działania obiektu.

 

Uroczystość poprzedziła dni otwarte zmodernizowanej oczyszczalni.


Powrót