portfolio image

Przedszkole nr 30 we Włocławku

  • Lokalizacja: Włocławek
  • Inwestor: Urząd Miasta Włocławek
  • Wartość kontraktu: 4.3 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2016 r.

Przedmiot zamówienia obejmował kontynuację budowy nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 30, przy ulicy Kaliskiej 85 we Włocławku, parterowego, częściowo podpiwniczonego wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu, budową przyłączy: wodno-kanalizacyjnego, cieplnego, gazowego oraz przebudową przyłącza kanalizacji deszczowej, przebudową ogrodzenia z częściową wymianą istniejącego cokołu, a także z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu - dojścia, placu zabaw, wykonania nasadzeń oraz pielęgnację zieleni przez okres 3 lat.