portfolio image

Budowa drogi - łącznika od Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie

  • Lokalizacja: Konin
  • Inwestor: MIASTO KONIN
  • Wartość kontraktu: ok. 14 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2016

 

Budowa drogi - łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie

 

Zakres robót obejmuje:

· roboty przygotowawcze,

· roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie, w tym wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu,

· budowa drogi,

· budowa chodników,

· budowa ciągu pieszo-rowerowego,

· budowa ścieżki rowerowej,

· budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

· budowa oświetlenia ulicznego,

· budowa kanalizacji deszczowej,

· przebudowa kabla telekomunikacyjnego,

· budowa kanału technologicznego wraz ze studzienkami kontrolnymi,

· zabezpieczenie gazociągu,

· budowa placu manewrowego,

· rozbiórka i ustawienie ogrodzenia,

· rozbiórka obiektu z blachy,

· wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

· zieleń drogowa,

· roboty wykończeniowe i towarzyszące.