portfolio image

Budowa drogi - łącznika od Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie

 • Lokalizacja: Konin
 • Inwestor: Miasto Konin
 • Wartość kontraktu: ok. 14 mln PLN
 • Termin zakończenia: 2016

 

Budowa drogi - łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie

 

Zakres robót obejmuje:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie, w tym wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu,
 • budowa drogi,
 • budowa chodników,
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego,
 • budowa ścieżki rowerowej,
 • budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa kabla telekomunikacyjnego,
 • budowa kanału technologicznego wraz ze studzienkami kontrolnymi,
 • zabezpieczenie gazociągu,
 • budowa placu manewrowego,
 • rozbiórka i ustawienie ogrodzenia,
 • rozbiórka obiektu z blachy,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • zieleń drogowa,
 • roboty wykończeniowe i towarzyszące.