portfolio image

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej SP w Żninie

  • Lokalizacja: Żnin, ul. Dąbrowskiego
  • Inwestor: Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Toruń
  • Wartość kontraktu: ok. 17,2 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2016

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych w ramach projektu pn.: "Budowa infrastruktury ratowniczej i szkoleniowej na wypadek powodzi oraz innych zagrożeń naturalnych i technologicznych - Etap I", w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

W budynku znajdują się boksy garażowe, pomieszczenia służbowe dla strażaków i sala szkoleniowa, a także szatnie i część przeznaczona dla administracji. Na terenie komendy strażacy korzystają m.in. ze ścianki wspinaczkowej, ułatwiającej trening i utrzymanie właściwej kondycji.

Ponadto na dachu komendy powstało lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, z którego będzie można transportować pacjentów do okolicznego szpitala. Z tego względu jest to inwestycja niezwykle ważna dla mieszkańców regionu.

 

Roboty budowlane obejmowały m.in.:

- budynek strażnicy - roboty branży budowlanej i montaż dźwigu, roboty branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej;

- wieża wspinaczkowa - roboty branży budowlanej;

- lądowisko - roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej;

- rozbiórki - istniejącego budynku bunkra, ogrodzenia oraz lądowiska;

- roboty drogowe - jezdnie, miejsca postojowe, place manewrowe, chodniki, bieżnia;

- ogrodzenie terenu;

- zewnętrzne powietrzne pompy ciepła;

- przyłącze wodociągowe i zewnętrzne instalacje wodociągowe;

- przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

- przyłącze kanalizacji deszczowej, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej;

- oświetlenie terenu, zewnętrzne instalacje elektryczne;

- zieleń (trawniki);

- świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych zdjęć z postępu prac na budowie oraz do obejrzenia filmu przedstawiającego obiekt na etapie wykończeniowym: https://www.youtube.com/watch?v=qC6AQJ2xy3M