portfolio image

Inkubator Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

  • Lokalizacja: Bydgoszcz
  • Inwestor: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 24 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015 r.

"Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Bydgoszczy, przy ul. Bydgoskich Przemysłowców na działce nr. Ew. 7/383 obręb 132 - w procedurze zaprojektuj i wybuduj."

 

Główną funkcją wybudowanego budynku jest funkcja biurowa, a głównym przeznaczeniem - wynajem pod potrzeby różnych użytkowników. Obiekt stwarza dogodne warunki do lokalizacji firm o dowolnym profilu działalności przy uwzględnieniu różnych potrzeb powierzchniowych. Poza indywidualnymi przestrzeniami najemców, zakłada się wspólne użytkowanie niektórych obszarów, jak i budynku. Dotyczy to szczególnie administrowania budynkiem, korzystania z baru ogólnie dostępnego, ochrony, dozoru i utrzymania czystości w obiekcie.


Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych, z pełnym podpiwniczeniem. Jest to bryła o prostym układzie konstrukcyjnym, na planie prostokąta. Strefa wejściowa została podkreślona podcieniem na wysokość dwóch kondygnacji. Bryła budynku została również rozrzeźbiona wcięciem bryły na ostatniej kondygnacji, od strony parkingów.


W piwnicy budynku znajduje się garaż wielostanowiskowy przeznaczony do parkowania przez samochody osobowe w ilości 51 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca przewidziane są  dla osób niepełnosprawnych. Przewidziane są również miejsca do parkowania rowerów i pojazdów jednośladowych, np. skuterów czy motocykli w ilości 41 miejsc postojowych. Na kondygnacji piwnicy zlokalizowane są również pomieszczenia socjalne i szatnie dla pracowników administrujących obiekt oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe, w tym pomieszczenie węzła cieplnego.


Na parterze obiektu od strony północno-zachodniej przy placu wejściowym znajduje się reprezentacyjne i wielofunkcyjne lobby recepcyjne. Strefa wejściowa zapewnia kontrolę dostępu na poziomie wejścia i właściwą organizację przepływu ludzi. Przy tej strefie reprezentacyjnej umieszczono pomieszczenia wchodzące w zakres pomieszczeń związanych z administrowaniem budynku, takich jak pomieszczenie ochrony, zarządcy budynku, serwerownia.  


Od strony zachodniej przy strefie wejściowej rozmieszczono 2 sale konferencyjne, znajdujące się przy strefie gastronomii – bufecie. Sale konferencyjne, przewidziane dla do 100 osób, ograniczone są ściankami przesuwnymi, dzięki temu mogą być swobodnie kształtowane i wykorzystywane częściowo, bądź w całości również na cele gastronomiczne. Z sali konferencyjjnej oraz bufetu prowadzą wyjścia na utwardzone obejścia wokół budynku. Od strony północnej zlokalizowano zaplecze gastronomii z osobnym wejściem na utwardzony plac, mogący służyć dostawom towarów. Tu też zaprojektowano osobne wejście dla pracowników od strony parkingów pracowników, prowadzące wydzielonym korytarzem do trzonu komunikacyjnego. Na kondygnacji parteru znajduje się przestrzeń biurowa jako jednoprzestrzenne pomieszczenie o powierzchni 453,58m2.


W środkowej części budynku znajduje się trzon sanitarno-komunikacyjny, który stanowi konstrukcyjny trzon dla całego budynku. W obrębie trzonu zaprojektowano wydzieloną, oddymianą klatkę ewakuacyjną oraz 2 windy osobowo-towarowe (przy czym jedna z nich dostosowana do obsługi osób na noszach), służące do obsługi komunikacyjnej w budynku. W trzonie sanitarno-komunikacyjnym znajdziemy również toalety ogólnodostępne przeznaczonych oddzielnie dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe oraz pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym.


Cztery najwyższe kondygnacje przewidziane są w całości na funkcje biurowe.

Na kondygnacji 1. piętra przewiduje się lokalizację pomieszczeń o "małym metrażu" - rozdrobnionym układzie. Zakłada się, zgodnie z wytycznymi, usytuowanie 23 lokali o powierzchni od 27m2 do 120m2.

Na kondygnacji 2. piętra proponuje się podobny układ pomieszczeń - przewiduje się lokalizację 26 lokali na wynajem o powierzchni od 27m2 do 120m2.

Kondygnację 3. piętra rozwiązuje się w dwóch wariantach. W pierwszym przewiduje się lokalizację 4 a w drugiej wersji zakłada się usytuowanie 2 lokali na wynajem typu "open space", czyli zapewniających możliwość dowolnego kształtowania powierzchni użytkowej najmu. Wielkość lokali kształtuje się odpowiednio 540m2 dla układu 2-lokalowego oraz około 260m2 dla układu 4-lokalowego.

Na kondygnacji 4. piętra przewiduje się lokalizację 1 lokalu na wynajem typu "open space", zajmującego całe piętro o powierzchni wynoszącej 867,24m2. Na każdej kondygnacji zapewnia się część wspólną - powierzchnię ogólną (tzw. trzon komunikacyjno-sanitarny).


Wejścia do obiektów prowadzą bezpośrednio z terenu, dzięki czemu dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowany jest w pełnym zakresie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poprzez zaprojektowanie: odpowiednich miejsc parkingowych, dźwigów dla osób niepełnosprawnych, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Od strony południowo-zachodniej przy parkingu zlokalizowano budynek techniczny wraz ze stacją transformatorową, boksem śmietnikowym oraz pomieszczeniem na sprzęt porządkowy.

 

Poniżej powierzchnia, kubatura, wysokość  i  liczba  kondygnacji.


Budynek główny:
• powierzchnia zabudowy: 1.305,07m2
• powierzchnia użytkowa: 6.934,67m2
• powierzchnia przeznaczona na wynajem: 4.145,85m2
• wysokość: 20,29m2
• kubatura: ok. 29.664m3
• liczba kondygnacji podziemnych: 1
• liczba kondygnacji nadziemnych: 5

 

Budynek techniczny:
• powierzchnia użytkowa: 60m2
• wysokość: 3,2m
• kubatura: 192m3
• liczba kondygnacji nadziemnych: 1

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji obiektu:

https://www.youtube.com/watch?v=KzD_A0d9gsA