portfolio image

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

  • Lokalizacja: Bugaj, Biskupice, Jerzykowo, Borowo Młyn, Promno, Pobiedziska
  • Inwestor: Związek Międzygminny
  • Wartość kontraktu: ok. 40 mln PLN
  • Termin zakończenia:

"Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic"
Kontrakt X - Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach
Zadanie 3 - Gmina Pobiedziska - Sieci i przyłącza - Część I

 

Zakres kontraktu: budowa kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i przyłączy do posesji o łącznej długości ok. 23km wraz z przewiertami pod drogami i linią kolejową oraz odtworzeniem nawierzchni drogowych.
Zakres średnic rurociągów od DN90 do DN560.
Roboty prowadzone są w technologii wykopowej i bezwykopowej.
W rejonie przejścia kolektora przez zespół zbiorników Kowalskie zastosowano podwieszenia do mostów oraz estakadę na zaporze zbiornika.
Aktualnie roboty realizowane są w najtrudniejszych warunkach, centrum miejscowości, stosunkowo gęsta zabudowa, duże natężenie ruchu samochodowego.