portfolio image

Magistrala wodociągowa w Lublinie

  • Lokalizacja: Lublin
  • Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie
  • Wartość kontraktu: ok. 20 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2014 r.

"Modernizacja (przebudowa) magistrali wodociągowej" w ramach Projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie".

 

Zakres robót:

- relining w istniejącą rurę żeliwną DN 800 rurą PEHD DN 710, przewiert z wciągnięciem rury PEHD DN 500, przewiert z wciągnięciem rury PEHD DN 900.

- budowa odcinka wodociągu metodą otwartą z rur PEHD DN 630.

- modernizacja komór szt. 4

- budowa nowych komór szt. 5.

- wyposażenie komór w nową armaturę żeliwną.

- zgrzewanie kolan na w/w średnicach metodami doczołowymi i elektrooporowymi.