portfolio image

Modernizacja oczyszczalni ścieków w TP101 w Mościskach

  • Lokalizacja: Terminal Paliw PKN Orlen S.A. nr 101 w Mościskach
  • Inwestor: PKN ORLEN S.A. Płock
  • Wartość kontraktu: ok. 8,5 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2016

Modernizacja oczyszczalni ścieków w TP101 w Mościskach w zakresie gospodarki ściekowej, drogi i ogrodzenia

 

 W zakres realizacji wchodzi:

- modernizacja części istniejących obiektów obecnego układu oczyszczalni oraz budowę nowych;

- modernizacja drogi oraz budowa ogrodzenia według standardów Orlen o długości około – 1,5 km;

- budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych o pojemności około 2200 m3;

- budowa pompowni ścieków surowych wykonanej zgodnie z Dyrektywą ATEX;

- budowa budynku oczyszczalni ścieków wraz z technologią i urządzeniami służącymi m.in. do wychwytywania substancji ropopochodnych;

- likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków bytowo - gospodarczych.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z realizacji zadania:

https://www.youtube.com/watch?v=Gn0HaXA1_XA