portfolio image

Oczyszczalnia ścieków w Maszewie

  • Lokalizacja: Maszewo k. Płocka
  • Inwestor: Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 2,5 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015 r.

Kontrakt przewidywał wybudowanie nowego kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych składającego się z dwóch nitek Dn500 o łącznej długości ok. 560 m. b. wykonanego metodą sterowanego przewiertu horyzontalnego HDD. Dodatkowo po trasie kolektora  posadowiono trzy komory żelbetowe wylewane na budowie, oraz włączono do istniejącej instalacji zrzutowej przy zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni.

Prace wykonywane w trudnych warunkach terenowych oraz technologicznych tj.:

- nachylenie terenu ok. 20%

- utrzymanie ciągłości zrzutu ścieków oczyszczonych przy równoległym prowadzeniu prac

- wykonanie komory Kp oraz K1 w bliskiej odległości od brzegi rzeki Wisły <20mb, przy zagłębieniu posadowienia komór od 5 do 6 mb.

- wykonanie komory z deflektorem na istniejącym kolektorze zrzutowym.