portfolio image

Oczyszczalnia Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim - prace uzupełniające

  • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
  • Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski
  • Wartość kontraktu: ok. 6 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015

"Modernizacja Oczyszczalni Ścieków" - Kontrakt nr I (prace uzupełniające) w ramach Projektu: Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. Modernizacja obejmuje remont obiektów, dostawę urządzeń i ich montaż, dostawę wyposażenia i jego instalację w podziale na trzy zadania.

 

Zadanie nr 1 obejmuje:

- remont budynku warsztatowego ob. 41,

- zabudowę kotar przemysłowych przeciwdeszczowych w ob. 29,

- ogrodzenie budynku administracyjno - laboratoryjnego od strony północnej (zunifikowane z dotychczasowym) - około 80m,

- dostawę drabiny teleskopowej i rusztowania jezdnego do wymiany filtrów w aparatach grzewczo - wentylacyjnych i żarówek,

- doposażenie ładowarki.

 

Zadanie nr 2 obejmuje:

- remont budynku agregatów prądotwórczych wraz z dostawą wyposażenia,

- dostawę i montaż aparatu do poboru prób ścieków surowych zintegrowany z pomiarem pH, przewodności oraz CHZT,

- dostawę i montaż wyposażenia laboratorium,

 

Zadanie nr 3 obejmuje:

- doposażenie instalacji cieplnej i gazowej,

- zabudowę gęstościomierza na rurociągu osadu wstępnego wraz z wizualizacją odczytu w systemie SCADA,

- wykonanie rewizji na rurociągu osadu przefermentowanego ZKF - ob.22A,B,

- dostawę i montaż rekuperatorów do odzysku ciepła w budynku krat i skratek,

- dostawę i montaż instalacji alarmowo-ostrzegawczej, świetlno - akustycznej przenośników taśmowych,

- zdalny monitoring i diagnozowanie, system wizualizacji,

- wentylację grawitacyjną w ob.1.