portfolio image

Pompownie ścieków w m. Sławica i Sława gm. Skoki

  • Lokalizacja: Sławica, Sława gm. Skoki
  • Inwestor: Związek Międzygminny
  • Wartość kontraktu: ok. 6 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2016

 

Wykonanie i uruchomienie pompowni ścieków P600 zlokalizowanej w m. Sławica oraz pompowni ścieków P700 zlokalizowanej w m. Sława wraz z ich posadowieniem i wzmocnieniem gruntu dla inwestycji pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic", Kontrakt XI – Zlewnia Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie, zadanie 7 – Gmina Skoki.

 

Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności:

  • wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie: betonowych kolumn przemieszczeniowych (S.D.C.), nasypów zbrojonych, stalowych ścianek szczelnych (traconych) i cementogruntu technologii "jet grouting";
  • posadowienie elementów przepompowni, dostawę i montaż wyposażenia;
  • przeprowadzenie rozruchów pompowni zgodnie z instrukcjami rozruchu i eksploatacji.

 

Podstawowe parametry pompowni i technologii wzmocnienia gruntu określają poniższe parametry:

  • Pompownia P600: powierzchnia zagospodarowania ok. 750m2, wydajność pomp ok. 83l/s, moc agregatu prądotwórczego ok. 128 KW, ilość betonowych kolumn śr. 400 ok. 88 szt., łączna długość kolumn ok. 550m, objętość cementogruntu ok. 255m3, powierzchnia ścianek traconych ok. 460m2, objętość nasypów zbrojonych ok. 260m3;
  • Pompownia P700: powierzchnia zagospodarowania ok. 1250m2, wydajność pomp ok. 83l/s, moc agregatu prądotwórczego ok. 68KW, ilość betonowych kolumn śr. 400 ok. 240 szt., łączna długość kolumn ok. 1650m, objętość cementogruntu ok. 285m3, powierzchnia ścianek traconych ok. 385m2, objętość nasypów zbrojonych ok. 385m3.