Przebudowa OSiR we Włocławku

OSiR Włocławek
  • Lokalizacja: Włocławek
  • Inwestor: Urząd Miasta Włocławek
  • Wartość kontraktu: 7.7 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2017 r.

Urząd Miasta rozstrzygnął drugi przetarg na wykonanie przebudowy, remontu i modernizacji budynku hali sportowo- widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, wraz z zagospodarowaniem terenu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i Molewski SA – Członek Konsorcjum, za cenę brutto 9.370.692,79 zł., z terminem realizacji zamówienia – 305 dni. Szczegółowy zakres prac obejmuje m.in.: przebudowę i termomodernizację elewacji budynku, rozbiórkę i przebudowę dachu, przebudowę zespołu wejściowego do budynku od strony północnej, nadbudowę bryły hali od strony południowej. Wewnątrz obiektu zostanie wymieniona podłoga sportowa, będzie też wyremontowana i przebudowana scena oraz trybuny. Poprawi się akustyka pomieszczenia hali poprzez nowo projektowany system nagłośnienia oraz zastosowanie materiałów likwidujących pogłos. W ramach zadania zostaną także wymienione instalacje wewnętrzne.