portfolio image

Remont i rozbudowa budynku Liceum Ziemi Kujawskiej

  • Lokalizacja: Włocławek
  • Inwestor: Urząd Miasta Włocławek
  • Wartość kontraktu: ok 5.2 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2017 r.

Konsorcjum firm Molewski za cenę brutto 6.378.669,92 złotych, z terminem realizacji wynoszącym 10 miesięcy – będzie wykonawcą remontu i rozbudowy gmachu Liceum Ziemi Kujawskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Oferta złożona przez: Molewski Sp. z o.o. Włocławek – Lider Konsorcjum oraz Molewski SA Chodecz – Członek Konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą w przetargu ograniczonym na to zadanie.  Planowany zakres remontu i rozbudowy budynku Liceum Ziemi Kujawskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w obejmuje m.in: rozbudowę budynku szkolnego o łącznik, remont i prace modernizacyjne szkolnego gmachu, elementy wykończenia wnętrz, działania konserwatorskie, kolorystykę i aranżację wnętrz, zagospodarowanie terenu.