portfolio image

Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w Radomiu

  • Lokalizacja: Radom
  • Inwestor: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 53 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015 r.

Budowa, rozbudowa, modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w wybranych rejonach i ulicach miasta Radomia (Kontrakt Nr 8).

 

Realizacja kontraktu obejmowała budowę nowej sieci wodociągowej w 5 dzielnicach miasta oraz modernizację (wymiana rur azbestowo-cementowych) istniejącej sieci wodociągowej w wybranych ulicach miasta Radomia. Ponadto w ramach zamówienia wykonana została nowa kanalizacja sanitarna na 11 różnych zadaniach.

 

Roboty były prowadzone w technologii wykopu otwartego jak i w technologii przewiertu sterowanego. Po zakończeniu robót montażowych dokonano odtworzenia dróg gruntowych i asfaltowych, w tym wykonano nową nawierzchnię asfaltową w ważnych dla układu komunikacyjnego miasta Radomia ulicach: 11 Listopada, Lubelskiej i Szydłowieckiej.