portfolio image

Stadion żużlowy w Łodzi

 • Lokalizacja: Łódź
 • Inwestor: Miasto Łódź
 • Wartość kontraktu: ok. 44 mln PLN
 • Termin zakończenia: 2018

Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi.

 

W Łodzi przy ulicach 6 Sierpnia i Al. Włókniarzy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” powstanie nowoczesny stadion żużlowy, który zrealizuje nasza Spółka w konsorcjum z MOLEWSKI S.A.

 

Realizacja inwestycji ze względu na  konieczność funkcjonowania istniejącego  obiektu  będzie podzielona na kilka etapów. W pierwszym zaplanowano rozbiórkę obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją  i wybudowanie projektowanego  stadionu żużlowego wraz z obiektami towarzyszącym  oraz częścią  układu komunikacyjnego. Kolejny etap to częściowa  rozbiórka zachodniej trybuny istniejącego stadionu i wybudowanie ciągów jezdnych i pozostałych projektowanych  parkingów jako kontynuację układu komunikacyjnego z etapu 1. Przedmiotem inwestycji jest budowa stadionu  przeznaczonego nie tylko do zawodów w sporcie żużlowym, ale także innych imprez o charakterze sportowym i kulturalnym  z udziałem publiczności.

 

W skład całego projektowanego kompleksu oprócz obiektów sportowych oraz trybun wchodzić będą także: budynek zaplecza sportowego z parkiem maszyn, budynki toalet, budynek obsługi z parterem przeznaczonym na cele usługowe oraz wolnostojące budynki przeznaczone pod wynajem. Projekt zakłada harmonijne wpisanie projektowanych elementów w istniejące ukształtowanie terenu i optymalne jego wykorzystanie. Zakres inwestycji obejmuje między innymi budowę toru żużlowego o długości około 325m z bandami, furtkami, odwodnieniem, pasem bezpieczeństwa i wyposażeniem technicznym toru żużlowego oraz budowę zadaszonych trybun na łączną liczbę 10.000 miejsc.

 

Po stronie północno-wschodniej mieścić się będzie park maszyn z budynkiem zaplecza oraz pomieszczeniami technicznymi. Po stronie południowo-zachodniej budynek obsługi mieszczący pomieszczenia pod wynajem, pomieszczenia VIP, administracji, gastronomii, obsługi prasowej, sprawozdawczej radia i TV oraz ochrony i monitoringu. Na zakolach, pod trybuną umieszczone zostaną  zespoły toalet dla publiczności oraz budynki kubaturowe przeznaczone pod wynajem.

 

Wjazdy na teren obiektu projektuje się  od strony ul. 6 Sierpnia. Układ komunikacyjny zaprojektowany zostanie  jako przejazdowy wokół całego stadionu. Ponadto planuje się rozczłonkowanie miejsc parkingowych i rozmieszczenie ich, w miarę możliwości, wokół całego przedmiotowego obszaru. Dojście  na stadion będzie możliwe bezpośrednio od ul. 6 sierpnia oraz Al. Włókniarzy.

 

Parametry techniczne projektowanego obiektu:

 • pow. zabudowy: 6200m2

 • pow. użytkowa:

  - budynek obsługi: 1334,20m2

  - budynek zaplecza sportowego - park maszyn: 472,70m2

  - powierzchnie związane z obsługą kibiców np. toalety ogólnodostępne, punkty pierwszej pomocy, punkty gastronomiczne: 593,64m2

 • długość obiektu: 193m

 • szerokość: 125m

 • wysokość obiektu (zadaszenie): 14,10m

 • ilość kondygnacji podziemnych: 0

 • ilość kondygnacji nadziemnych (budynek obsługi): 3