portfolio image

System kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kielcach

  • Lokalizacja: Kielce
  • Inwestor: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 50 mln PLN
  • Termin zakończenia:

„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce oraz budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Sitkówka-Nowiny" w ramach realizacji Projektu "Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej".