portfolio image

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku (Budynek 9)

  • Lokalizacja: Włocławek
  • Inwestor: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
  • Wartość kontraktu: ok. 5 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2019 r.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku w formule "zaprojektuj i wykonaj".


Zadanie Nr 1.
Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja budynku administracji nr 9.Prace projektowe obejmowały przygotowanie i zatwierdzenie wielobranżowej koncepcji wraz z wszelkimi uzgodnieniami i wymaganymi prawem ekspertyzami. W remontowanych budynkach powstają nowoczesne pomieszczenia na potrzeby oddziałów rehabilitacyjnych, geriatrycznych oraz biur, odpowiadające współczesnym wymaganiom. Zakres prac dotyczy także rozbudowy budynków wraz z wykonaniem nowych szybów windowych z wyposażeniem w windy osobowe. Prace obejmują również wymianę systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych sieci wodno-kanalizacyjnych, nowych instalacji elektrycznych z wymianą oświetlenia budynku na energooszczędne oraz sieci teleinformatycznej.
Zakontraktowane prace zakładają również przebudowę terenów zewnętrznych, tj. wykonanie przyłączy, chodników oraz nowych miejsc parkingowych wokół budynku.