portfolio image

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie

  • Lokalizacja: Rudno
  • Inwestor: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 38 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2014 r.

 

"Kontrakt nr 1 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Rudno II etap" 

 

Roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach projektu:

Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".

 

Etap II - Budowa kompostowni.