portfolio image

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej SP w Żninie

  • Lokalizacja: Żnin, ul. Dąbrowskiego
  • Inwestor: Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Toruń
  • Wartość kontraktu: ok. 17,2 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2016

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Żninie wraz z zapleczem technicznym oraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych w  ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury ratowniczej i szkoleniowej na wypadek powodzi oraz innych zagrożeń naturalnych i technologicznych – Etap I”, w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

W budynku znajdują się boksy garażowe, pomieszczenia służbowe dla strażaków i sala szkoleniowa, a także szatnie i część przeznaczona dla administracji. Na terenie komendy strażacy korzystają m.in. ze ścianki wspinaczkowej, ułatwiającej trening i utrzymanie właściwej kondycji.

Ponadto na dachu komendy powstało lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, z którego będzie można transportować pacjentów do okolicznego szpitala. Z tego względu jest to inwestycja niezwykle ważna dla mieszkańców regionu.

 

Roboty budowlane obejmowały m.in.:

- budynek strażnicy - roboty branży budowlanej i montaż dźwigu, roboty branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej

- wieża wspinaczkowa - roboty branży budowlanej

- lądowisko - roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

- rozbiórki - istniejącego budynku bunkra, ogrodzenia oraz lądowiska

- roboty drogowe - jezdnie, miejsca postojowe, place manewrowe, chodniki, bieżnia

- ogrodzenie terenu

- zewnętrzne powietrzne pompy ciepła

- przyłącze wodociągowe i zewnętrzne instalacje wodociągowe

- przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- przyłącze kanalizacji deszczowej, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

- oświetlenie terenu, zewnętrzne instalacje elektryczne

- zieleń – trawniki

- świadectwo charakterystyki energetycznej

 

 

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych zdjęć z postępu prac na budowie oraz do obejrzenia filmu przedstawiającego obiekt na etapie wykończeniowym: https://www.youtube.com/watch?v=qC6AQJ2xy3M