portfolio image

Oczyszczalnia ścieków w Chmielniku

  • Lokalizacja: Chmielnik
  • Inwestor: Gmina Chmielnik
  • Wartość kontraktu: ok. 6,1 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015 r.

 

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku.

 

Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją istniejącej oczyszczalni w zakresie procesu oczyszczania mechanicznego, biologicznego i gospodarki osadowej oraz obiektów towarzyszących. Zmodernizowana została również infrastruktura oczyszczalni (drogi asfaltowe, ogrodzenie terenu, zieleń) oraz wykonano sieć międzyobiektowych przewodów technologicznych, elektrycznych i akpia.