portfolio image

Przebudowa kolektora ściekowego F w Płocku

  • Lokalizacja: Płock, zbieg ulic Piłsudskiego i Granicznej
  • Inwestor: Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 18,4 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2015

 

 

Przebudowa kolektora ściekowego F metodą bezwykopową, w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

 

Przedmiotem kontraktu było zaprojektowanie i wykonanie:

- modernizacji kolektora  sanitarnego F o wymiarze J 1800/1200 na długości około 113,7 m,

- modernizacji kolektora  sanitarnego F o średnicy Dn 1500 na długości około 153,1m,

- modernizacji kolektora  sanitarnego F o średnicy Dn 1400 na długości około 1532,2 m,

-  modernizacji kolektora  sanitarnego F o średnicy Dn 1200 na długości około 1130,9 m,

- modernizacji kolektora  sanitarnego F o średnicy Dn 800 na długości około 815,1m,

- modernizacji istniejącego uzbrojenia na kolektorze F tj. komory kanalizacyjne (97 szt.), włączenia odgałęzień bocznych.

- zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do sanu pierwotnego.