portfolio image

Renowacja kanalizacji na terenie miasta Wronki

  • Lokalizacja: Wronki
  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach
  • Wartość kontraktu: ok. 5,3 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2014 r.

 

Renowacja kanalizacji na terenie miasta Wronki.

 

Zakres wykonanych prac:

Renowacja kanalizacji sanitarnej rękawem CIPP nasączonym żywicą epoksydową utwardzanym przy pomocy gorącej wody:

Dn200 – 2684,14m

Dn300 – 1751,47m

Dn400 – 919,65m

Dn500 – 42,30m

Dn600 – 178,97m

Renowacja studni kanalizacyjnych przy zastosowaniu systemu chemii budowlanej – 183 szt

Uszczelnienie włączeń przykanalików kształtkami kapeluszowymi – 50 szt.