portfolio image

Renowacja Kolektora Junikowskiego w Poznaniu

 • Lokalizacja: Poznań, ul. Dolna Wilda
 • Inwestor: Aquanet S.A.
 • Wartość kontraktu: ok. 9,1 mln PLN
 • Termin zakończenia: 2015 r.

Renowacja Kolektora Junikowskiego DN 1400 mm na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Hetmańskiej o długości ok. 1600 mb wraz z ułożeniem nowego światłowodu oraz przebudowa uzbrojenia kanalizacyjnego

 

Zakres kontraktu:

 • renowacja Kolektora DN1400 o długości 1600mb wraz z wykonaniem renowacji wnętrza komór.
 • przebudowa istniejącej kanalizacji grawitacyjnej wraz z włączeniem do Kolektora Junikowskiego po wykonaniu jego renowacji.
 • wykonanie kanalizacji teletechnicznej wewnątrz przebudowanego kolektora.
 • wyłączenie z eksploatacji odcinków sieci kanalizacyjnej po renowacji Kolektora Junikowskiego.

 

Renowacja przewodu Kolektora Junikowskiego wykonana została metodą krótkiego reliningu z wykorzystaniem rur GRP o dł. 3m. Renowacja wykonana tą metodą polega na wprowadzeniu do wnętrza starego rurociągu nowego przewodu o średnicy zewnętrznej mniejszej, uzyskuje się przez to wzmocnienie nośności starego przewodu oraz jego 100% uszczelnienie, a także poprawę spadków. Przestrzeń międzyrurowa została wypełniona iniektem o wytrzymałości 25MPa o bardzo dużej rozpływalności, aby wypełnić w 100% wszystkie przestrzenie.

 

W ramach prac wykonane zostały:

 • wykopy technologiczne o szerokości i głębokości zmiennej w zależności od wymagań technologicznych;
 • wcinki w starym rurociągu;
 • czyszczenie rurociągu metodą hydrodynamiczną. Popłuczyny z czyszczenia, usunięte zostały z rurociągu za pomocą sprzętu typu Wuko i zutylizowane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo;
 • przeciąganie szablonu dla kontroli minimalnej średnicy rurociągu;
 • odcinki nowego rurociągu z rur GRP;
 • próby szczelności;
 • iniekcje przestrzeni międzyrurowych, co zapewniło ustabilizowanie pozycji przewodu we wnętrzu starego rurociągu;
 • odtworzenia nawierzchni po wykopach technologicznych;
 • ponowny montaż instalacji światłowodowej po wykonaniu renowacji.