portfolio image

RIPOK w Inowrocławiu

  • Lokalizacja: Inowrocław
  • Inwestor: PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: ok. 5 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2014 r.

 

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu.