portfolio image

Zaprojektowanie i budowa Trasy Górna w Łodzi

  • Lokalizacja: Łódź
  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY ŁÓDŹ S.A.
  • Wartość kontraktu: ok. 33 mln PLN
  • Termin zakończenia: 2014 r.

Zaprojektowanie i budowa Trasy Górna na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła Ii - ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi.

 

Wykonanie przebudowy kanału fi1800 GRP wraz z odejściami bocznymi:
•  budowa kanału GRP1800 wraz ze studniami zintegrowanymi fi 1200 z GRP (metoda wykopu otwartego ) KO6-KO15, KO2-KO1
•  wykonanie mikrotunelingu GRP1800 KO2-KO4, KO4-KO6
•  wykonanie odejść bocznych z GRP fi800
•  wykonanie odejść bocznych z rur kamionkowych fi250mm
•  wykonanie odejść bocznych z rur kamionkowych fi300mm
•  wykonanie komór żelbetowych na odejściach bocznych (o wymiarach 3,5x4x5)
•  wykonanie studni zintegrowanych 1200GRP na kanale fi1800GRP
•  wykonanie przewiertu sterowanego, teleoptycznego pod ul. Pabianicką z włączeniem do istniejącej komory w torowisku rura kamionkowa fi400  
•  wykonanie kanału fi400, kamionkowego
•  budowa komór startowych i odbiorczych dla potrzeb mikrotunelingu (zabicie ścianek szczelnych)
•  wykonanie studni fi1200, betonowych
•  wykonanie nawierzchni asfaltowych kategorii KR6
•  budowa studni fi1200 z cegły kanalizacyjnej

 

Przebudowa kanału deszczowego fi800 w ul. Rzgowskiej:
•  wykonanie kanału żelbetowego fi800 z rur żelbetowych WITROS
•  wykonanie studni betonowych Dn2000 mm
•  likwidacja istniejącego kanału na odcinku

 

Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Ustronnej:
•  wykonanie kanału fi250 PCV
•  wykonanie studni betonowych Dn1200

 

Przebudowa kanału deszczowego w ul. Rozali:
•  wykonanie kanału Dn500 z żeliwa sferoidalnego

 

Przebudowa kanału deszczowego i sanitarnego w ul. Ustronnej:
•  wykonanie kanału z rur żeliwnych sferoidalnych Dn200
•  wykonanie studni betonowych Dn1200
•  wykonanie wpustów deszczowych Dn500 

 

Budowa odwodnienia Trasy Górna - kanalizacja deszczowa:

•  budowa kolektorów  deszczowych  wraz z przykanalikami i odwodnieniem liniowym obejmująca następujące odcinki (KD1,
KD2, KD3, KD4, KD5, KD6, KD6, KD8, KD7, KD9, KD10, KD11, KD12, KD13, KD14, KD15, KD16, KD17, KD18, KD19, KD20, KD21, KD22, KD23, KD24, KD25, KD26, KD27, KD28, KD30, KD 31)
•  zmiana organizacji ruchu wraz z projektem
•  roboty ziemne i odwodnieniowe
•  regulacji studzienek, wpustów, korytek  
•  budowa pompowni P1, P2, P3, P4
•  budowa zbiornika (Z-1), budowa osadników
•  umocnienie skarp i dna zbiornika
•  likwidacji istniejącego kanału deszczowego
•  rozbiórka istniejących wpustów ulicznych
•  budowę przykanalików deszczowych
•  rozbiórka istniejących studni
•  zagospodarowanie terenu budowy
•  obsługę geodezyjną
•  dokumentację powykonawczą