Zarząd

Zarząd

Marcin Molewski
prezes zarządu


Krzysztof Głębowski
wiceprezes zarządu
 

Prokurenci

Anna Molewska
prokurent


Marek Trawiński
prokurent